Header Ads
 พังงา-สร้างรังรักให้นกเงือก ธนาคารเพื่อการเกษตรฯจับมือชุมชนท่องเที่ยวสร้างโพรงเทียมอนุรักษ์นกเงือกฝูงสุดท้ายบนเกาะยาวน้อย      นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพังงา หรือ  “คบจ.พังงา” ร่วมกับกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย ทำโพรงรังเทียมนำไปแขวนไว้บนต้นไม้เพื่อเป็นรังรักให้กับนกแก๊ก หรือนกเงือก ซึ่งเป็นนกประจำถิ่นของเกาะยาว ที่กำลังประสบปัญหาขาดรังบนต้นไม้ขนาดใหญ่ในธรรมชาติ เนื่องจากความเจริญที่เข้ามาทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ตามเรือกสวนไร่นา ถูกโค่นลงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธุรกิจท่องเที่ยว ทำให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดพังงา ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการอนุรักษ์นกเงือกโดยร่วมกับชุมชนท่องเที่ยวเกาะยาวน้อย โดยการจัดทำโพรงรังเทียมเป็นกล่องไม้ขนาดประมาณ 50x 50x100 ซม.มีลักษณะเป็นตู้ทึบปิดมิดชิด มีช่องทางเข้าโพรงทางเดียวโดยใช้ไม้หนาประมาณ 2 นิ้วและนำดินไปใส่ไว้ในโพรงรังให้เสมอปากโพรงรังพอดี และมีคอนหน้าทางเข้าโพรงสำหรับพ่อนกเพื่อใช้เกาะป้อนอาหารให้แม่นกและลูกนกเมื่อสร้างเสร็จก็จะนำไปติดตั้งบนต้นไม้ตามจุดต่างๆเพื่อให้นกเงือกเลือเป็นรังรักสร้างครอบครัวในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี

     จ่าเอก สุรัฐ เอกชัย ผู้ดูแลโครงการอนุรักษ์นกเงือกจาก ธ.ก.ส.พังงา กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์นกเงือกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อยอย่างยั่งยืน เป็นการทำโครงการที่เสนอของบประมาณจาก คบจ.พังงา ซึ่งได้มอบหมายให้ ธ.ก.ส.จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ  นอกจากจะได้อนุรักษ์นกเงือกฝูงสุดท้ายบนเกาะยาวน้อยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน เพิ่มรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 

       สำหรับนกเงือกนั้น นับเป็นสัญลักษณ์ของการ "รักแท้" เพราะพฤติกรรมของมันเมื่อจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้ว จะผูกพันกันแค่ 2 ตัวตลอดชีวิตจะใช้ชีวิตคู่แบบ "ผัวเดียวเมียเดียว" จนกว่าจะตายจากกัน โดยนกเงือกตัวผู้ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ระหว่างที่แม่นกอยู่ในรัก ก็จะไปหาอาหารให้และคอยปกป้องดูแลลูกนกและแม่นกให้ปลอดภัยจนบินออกสู่โลกภายนอก

อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530ขับเคลื่อนโดย Blogger.