Header Ads
 จันทบุรียอดผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่ยังสูงเร่งคัดกรองเชิงรุกถึงชุมชน หวังหยุดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์การผู้ติดเชื้อโควิด - 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 (ตัดยอดการรายงานผลผู้ติดเชื้อจากห้องปฎิบัติการเวลา 03.00 น.) พบว่ายังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 91 ราย มาจากต่างจังหวัด 4 ราย และมาจากจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการเป็นชาวไทย 70 ราย ชาวกัมพูชา 24 ราย ชาวพม่า 1 ราย ทำให้จังหวัดจันทบุรีมียอดผู้ติดเชื้อ 5,068 ราย รักษาหาย 3,356 ราย และเสียชีวิตแล้ว 26 ราย ทำให้ทางโรงพยาบาลเมือง สาขาโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ต้องจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ถึงในชุมชนเร่งคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาเป็นลูกจ้างในตลาดสดและใกล้เคียง รวมถึงคนไทยที่มาค้าขายอยู่ในตลาดสดและประกอบอาชีพต่างๆที่ไปสัมผัสกลุ่มผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นการคัดแยกผู้ป่วยออกมารักษา และนำตัวผู้เสี่ยงสูงมากักตัวเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ ซึ่งทางจังหวัดจันทบุรีเน้นย้ำประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆและเว้นระยะห่าง ไม่รวมตัวสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมตัวรับประทานอาหารกันในครอบครัวและในกลุ่มพื่อน

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม


ขับเคลื่อนโดย Blogger.