Header Ads
 กต.ตร.ชณทัต ปัทะมะภูวดล มอบชุด PPE หน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นพล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล  สมาชิกสภากรุงเทพมหานครประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาโควิด-19 สภากรุงเทพมหานคร มอบหมาย ท่านที่ปรึกษา นาย ชณทัต ปัทะมะภูวดล กต.ตร.สน.มีนบุรี เลขานุการบริหารหอการค้า ไทย-มัลดีฟส์

พร้อมคณะ “ปันสุข”มอบชุดพีพีอีและหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้นให้กับ สถานีตำรวจ มีนบุรี โดยมี ผู้กำกับ พันตำรวจเอก สุรพล ก้อมน้อย และ รองผู้กำกับ มารับมอบ ทั้งนี้ สถานีตำรวจ มีนบุรี มีเจ้าหน้าที่อยู่ 100 กว่านายในการปฎิบัติหน้าที่ ทั้งเป็นผู้รักษากฎหมายและเป็นผู้ที่ต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ

ตามนโยบายขอรัฐบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดกวดขันและเคร่งครัดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้นในสถานที่ทำงาน หรือบริเวณที่ตั้งหน่วยโดยเฉพาะสถานีตำรวจ หน่วยบริการประชาชนและหน่วยฝึกอบรม ไม่ว่าจะในเรื่องการเว้นระยะห่าง การคัดกรองโรค ตลอดจนการปรับรูปแบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งในเรื่องการรับแจ้งความ กรณีที่เป็นการแจ้งเป็นหลักฐาน หรือการแจ้งเอกสารหาย ที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญาหรือการบริการด้านต่างๆ และการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หากพบการติดเชื้อในหมู่กำลังพลและครอบครัวข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข และให้ความช่วยเหลือตามสมควร รวมถึงพิจารณาดำเนินการตรวจหาเชื้อเชิงรุก และหากหน่วยใดขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและเร่งรัดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป ทั้งนี้ ท่าน พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล ในฐานะ สมาชิกสภา กทม และเป็นประธานแก้ปัญหา โควิด-19 กรุงเทพมหานคร เล็งเห็นถึงความสำคัญ สถานีตำรวจหลายสถานีในกรุงเทพ จึงได้นำชุดพีพีอีและหน้ากากอนามัย มามอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.