Header Ads
ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชาเร่งรวบรวมรายชื่อในโครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นางสาวกรวรรณ เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกำลังรวบรวมเอกสารในโครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเมื่อทางเทศบาลได้รับเอกสารของผู้ปกครองนักเรียนครบแล้วก็จะนำส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะทำการโอนเงินจำนวน 2000 บาท ให้กับผู้ปกครองนักเรียนโดยตรงต่อไป โดยจะได้รับเงินเยียวยาการศึกษา 2000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งจะเยียวยานักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีอยู่จำนวน 3017 คน

สัมภาษณ์ นางสาวกรวรรณ  เตมียศร  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.