Header Ads
ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์"


เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง กำแพงเพชร นายประจวบ ทองเสน กำนันตำบลท่าขุนราม ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ร่วมกับนายวันชัย อุดบัววงค์ สารวัตรกำนัน รองประธานมูลนิธิฯ นายอินจัทร์ ทองเสน ผญบ.หมู่ที่ 5 นายสาคร อินทะวงค์ ผญบ.หมู่ที่ 6 นายรุ่งโรจน์ สายสุรินทร์ ผญบ.หมู่ที่ 8 และกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนการศึกษาเยียวยาปัญหาโควิด - 19 ให้แก่นักเรียนร.ร.บ้านสุวรรณภูมิที่เรียนเก่ง ความประพฤติเรียบร้อย และผู้ปกครองมีฐานะยากจน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวร้สโควิด -19 ที่แพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างสู่ชุมชน/หมู่บ้านในปัจจุบันนี้

โดยมีนายนิพนธ์ ยอดสุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านสุวรรณภูมิ และครู-อาจารย์ ดำเนินการคัดเลือกเด็กนักเรียนดังกล่าวเข้ารับมอบทุนจำนวน 12 ทุนๆละ 500 บาท ซึ่ง เงินจำนวนดังกล่าวอาจจะดูไม่มากแต่สามารถสร้างขวัญและกำลังใจและผ่อนคลายจากหนักเป็นเบาให้กับผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์เกิดโรคระบาดชิ้นนี้ได้ในระดับหนึ่ง


ภาพ/ข่าว สุเทพ อินทจันทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.