Header Ads
ครอบครัวเบิร์น ส่งมอบความสุขให้ผู้ป่วย ผ่านมูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน


เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้ 5 สิงหาคม 64 ที่ทำการมูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน อำเภอบางละมุ งจังหวัดชลบุรี ครอบครัว เบิร์น ส่งมอบความสุขสิ่งของผู้ป่วย โดยมีนางบุณยานุช  แม้นปาง อายุ 44 ปี เป็นตัวแทนนางสมใจ  เบิร์น  อายุ 50 ปี ส่งมอบ รถวีลแชร์ แผ่นรองซับแบบมีเจล 120 ชิ้น แพมเพิสผู้ใหญ่ 1 ห่อ ข้าวสาร 10 กิโล ไก่ 3 แผง ปลากระป๋อง 2 แพ็ค หน้ากากอนามัย 4 กล่อง ไวๆ 1 ลัง และนมถั่วเหลือง 1 ลังโดยมีนางสาววาสนา ตาคีย์  คณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ สนับสนุน เพื่อจะนำส่งมอบให้ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติและต้องการสิ่งของใหัตรงกับผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ของครอบครัว เบิร์น

เนื่องในวันที่ 5 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของนางสมใจ เบิร์น จึงได้ติดต่อประสานงานน้องสาวที่อยู่พัทยาเป็นตัวแทนส่งมอบสุงความสุขสิ่งของให้ผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียผ่านมูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อนหลังจากที่รับสิ่งของแล้ว คณะกรรมการมูลนิธิและที่ปรึกษามูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน จึงได้นำสิ่งของทั้งหมดส่งมอบให้กับผู้ป่วย ที่มีความประสงค์ตรงเป้าหมายของครอบครัวเบิร์นที่วางไว้ทันที

ถาพ/ข่าว  สมชาย โคตล่ามแขก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.