Header Ads
สาวผักไห่ วัย57 น้ำตาคล้อ ซึ้งใจได้มีบัตรประชาชน​ครั้งแรกในชีวิต


วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและบัตรฯ ดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้กับ น.ส.กาญจนา แซ่เตียว อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43/2 ม.4 ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งขอมีบัตรครั้งแรก กรณีการเพิ่มชื่อตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 97 บุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) โดยไม่มีหลักฐานเอกสารมาแสดง    แต่ทั้งนี้ได้สอบสวนพยานบุคคล โดยมี นายชำนาญ เดชะ กำนันตำบลโคกช้าง นายสุวิทย์​กำลังแพทย์​ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโคกช้าง นายณรงค์ วงษ์เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม และสามีของ นางสาวกาญจนา แซ่เตียว จนเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดว่าน.ส.กาญจนา แซ่เตียว เป็นบุคคลสัญชาติไทย เกิดที่จังหวัดจันทบุรี แล้วเร่ร่อนออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุ 13 ปีมาแต่งงานกับสามีคนอำเภอผักไห่ มีบุตร 3 คน ซึ่งได้แจ้งเกิดหมดแล้ว 

คนเคยมาแจ้งเพื่อขอเพิ่มชื่อหลายครั้ง แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกให้ไปหาพยานมา ตนเองก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน พ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดจันทบุรี ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วและตัวเองก็กลับไปบ้านไม่ถูกแล้วด้วย ที่สำคัญตัวเองป่วยเป็นมะเร็งลำใส่ด้วย ไปหาหมอแต่ละครั้งต้องใช้เงินเยอะเพราะไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ครั้งนี้ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว ตนดีใจมาก จะได้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์กับเขาสักทีเหมือนตายแล้วเกิดใหม่

นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ ในฐานะนายทะเบียนอำเภอ ได้พิจารณาอนุมัติในกรณีดังกล่าว ตามพยานบุคคล โดยการสอบสวนนายชำนาญ เดชะ กำนันตำบลโคกช้าง นายสุวิชา กำลังแพทย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.โคกช้าง นายณรงค์ วงษ์เพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม และพยานแวดล้อมอื่น และใช้หลักมนุษยธรรม หลักเมตตาธรรม ตามนโยบายของกรมการปกครอง โครงการอำเภอสร้างสุข ให้ประชาชน "ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น"ด้วย

ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.