Header Ads

 


ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ลุยน้ำ เพื่อ นำถุงยังชีพกาชาดแจกกลุ่มเปราะบางนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน สื่อมวลชน ลงพื้นที่บ้านคลองปุด ม.7 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอกาบัง โดยมีนายอัมรันท์ บากา นายอำเภอกาบัง/ผอ.ศปก.อ.กาบัง ผกก.สภ.กาบัง หัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต.ปลัดอำเภอ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับและลงมอบถุงยังชีพ


ทั้งนี้ การมอบถุงยังชีพดังกล่าว อำเภอกาบังได้รับการจัดสรรมาจำนวน 300 ถุง และได้แจกจ่ายในพื้นที่บ้านคลองปุดเป็นพื้นที่แรก เนื่องจากมีสภาพของหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง มีประชากรประมาณ 60 กว่าหลังคาเรือน ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เดือดร้อน ซึ่งถุงยังชีพที่นำมอบมอบให้นี้ ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ถุง โดยใช้จ่ายจากเงินสะสมของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดประจำปี การรับบริจาคเงิน ในโอกาสต่างๆ จากพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลา

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา


ขับเคลื่อนโดย Blogger.