Header Ads

 


 จังหวัดระยองรับมอบสิ่งของเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่      ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคโควิด19 ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมเพื่อนชุมชน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเพื่อใช้ในการควบคุมโรค เช่น ชุดป้องกันเชื้อ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ SmartOPD เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล แบบพกพา และทรายอะเบท รวมมูลค่า 1,480,000 บาท นายภาวดล สุขสมเนตร มอบน้ำดื่ม 180 แพ็ค และองค์การทหารผ่านศึก จ.ระยอง มอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค ข้าว 200 ห่อ ให้กับโรงพยาบาลสนาม

 ทั้งนี้ จังหวัดระยองจะนำสิ่งของที่ได้รับมอบนำไปจัดส่งให้กับโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล รพ.สต. และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.