Header Ads
ทหารปราจีนบุรีนำรถครัวสนาม มทบ.12พร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 
เมื่อวันที่ 19 ส.ค.64 เวลา 1100 กอ.รมน.จังหวัด ปจ.บูรณาการร่วม  มทบ.12,วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี และรพ.ค่ายจักรพงษ์ จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จ และน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด และชุดแทนใจจาก กอ.รมน.จว.ปจ.จำนวน 50 ชิ้น ได้รับการสนับสนุนอาหารว่าง ,Face Shield จำนวน 200 ชิ้น จากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งร่วมส่งกำลังใจ "หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 " ขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี และมอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ณ รพ.ค่ายจักรพงษ์ อ.เมือง จว.ป.จ. ในการนี้ได้นำอาหารปรุงสำเร็จแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการที่รพ.ค่ายฯ และประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ (Army Delivery) เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามโครงการ "มีแล้ว...แบ่งปัน" โดยมี พล.ต.ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ ผบ.มทบ.12 เป็นประธานในพิธีฯ ///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.