Header Ads
 ราชบุรี - สุดทึ่ง! นวัตกรรมกล่องรังสีอัลตราไวโอเลตต้นทุนต่ำ ฆ่าเชื้อโควิดได้จริง
 ทีมอาจารย์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สร้างนวัตกรรมกล่องรังสีตราไวโอเลต ฆ่าเชื้อโควิด-19 ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19


 วันที่ 24 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐาน ร่วมรับมอบนวัตกรรมกล่องรังสีอัลตราไวโอเลต ในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิดโค-19 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, อาจารย์ว่าที่ร้อยเอกภัทรกฤษ คัชมาตย์ และอาจารย์สันติภาพ กั้วพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนักศึกษา ได้ร่วมกันคิดค้นและสร้างนวัตกรรมกล่องรังสีอัลตราไวโอเลต ในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำ  ซึ่งในปัจจุบันมีผลการวิจัยและการทดสอบมากมาย  ทั้งจากสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาล ที่พิสูจน์ได้ว่ารังสี UVC มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99 % โดยเชื้อโรคเหล่านั้น มีตั้งแต่ ไข้หวัด 2009 (H1N1) รวมถึงเชื้อโควิด-19 ที่กำลังเป็นโรคระบาดรุนแรงในปัจจุบัน 


 ทั้งนี้ UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคทั้งที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศบนพื้นผิวทั่วไป และในน้ำได้เป็นอย่างดี  กล่องรังสีอัลตราไวโอเลต ใช้หลอดรังสี UVC ขนาด 30 วัตต์ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กล่องวัสดุ และอื่นๆ ใช้เวลาฆ่าเชื้อประมาณ 5-10 นาที  และภายใต้สถานการณ์ การระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำงาน Work From Home มากขึ้น เพื่อสุขภาพอนามัย และภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิต อยู่ในสังคมช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยทางคณะอาจารย์ได้ส่งมอบเครื่อง ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัย รวมถึงมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และชุมชนในโอกาสต่อไป


 ว่าที่ร้อยตรีดร.วสันต์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า อุปกรณ์กล่องรังสีอัลตราไวโอเลตตัวนี้ เป็นกล่องสารพัดประโยชน์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรีย ซึ่งภายในกล่องจะบรรจุหลอดยูวี การทำงานเพียงนำสิ่งของที่จะฆ่าเชื้อมาใส่ในกล่อง ดำเนินการอบโดยใช้การทำงานของหลอดยูวีใช้เวลาประมาณ 3 นาที สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ เมื่อนำสิ่งของต่างๆออกมาเช่นเสื้อผ้าจะมีกลิ่นคล้ายๆตากแดดจะมีโอโซนเข้ามาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปตั้งตามห้องต่างๆ ในรถยนต์ ที่ต้องการฆ่าเชื้อ ก่อนสักประมาณ 30 นาที อุปกรณ์ตัวนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ตัวนี้มีราคาไม่แพง ต้นทุนอยู่ที่ 1,000 บาท สามารถเคลื่อนย้ายเองได้ จึงเหมาะสำหรับการลงสู่ภาคสนามสำหรับศูนย์พักคอย

 

 เบื้องต้นอุปกรณ์ตัวนี้ได้ส่งมอบให้สาธารณสุขอ.สวนผึ้ง ต่อไปจะเป็นรพ.ยุพราช ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และพร้อมจะสร้างขึ้นมาสนับสนุนเป็นการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด และแบ่งเบาภาระของสังคม นำเทคโนโลยีที่เราประดิษฐ์มาใช้งานได้จริง สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถมาติดต่อที่คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทางคณะได้จัดทำคู่มือรายละเอียดต่างๆ แจกจ่ายและสาธิตการประดิษฐ์ และอาจจะมีคู่มือแนะนำโพสต์ตามเวบไซด์ต่างๆให้สาธารณะชนทั่วไป สามารถโหลดและประดิษฐ์ขึ้นมาเองได้


 ผช.ศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า กล่าวว่าวันนี้ตนได้มารับมอบผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ คือกล่องฆ่าเชื้อรังสีอัลตร้าไวโอเลต เป็นกล่องที่ราคาไม่แพง ใช้ประโยชน์ได้จริง ทางทีมงานร่วมถึงอาจารย์และท่านคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำมามอบให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใช้ในศูนย์พักคอยที่มหาลัยกำลังดำเนินการอยู่  เราในฐานะวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพยายามจะช่วยทำให้สถานการณ์เบาบาง หรือผ่อนคลายในความเดือดร้อนของทุกๆคน


///////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.