Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับ รพ.ในพื้นที่


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค  ได้แก่ น้ำมันพืช ข้าวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยมีนายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง เป็นผู้รับมอบ

หลังจากนั้นได้เดินทางไป รพ.บางละมุง เพื่อมอบเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท ให้กับกลุ่มสัมมาชีพตลาดโรงโป๊ะ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในการจัดซื้อหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และชุด PPE เพื่อนำไปมอบสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลบางละมุงอีกด้วย

โดยท่าเรือแหลมฉบัง มีความตระหนักถึงความสำคัญ ในคุณภาพชีวิตของชุมชมโดยรอบท่าเรือฯ ที่กำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ ทุกคน ให้ความสำคัญในการรักษาสุขอนามัยที่ดี ล้างมือเป็นประจำ รับประทานอาหารปรุงสุก และใช้ช้อนส่วนตัวทุกครั้ง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง และขอเป็นกำลังใจ ประชาชนทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาและผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

สัมภาษณ์

1. นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง

2. นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.