Header Ads

 


ร้อยเอ็ด....ทุกข์ชาวบ้าน!!!เรื่องโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดก่วง-วังยาว ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง ไม่เกิดประโยชน์ ปล่อยทิ้งรกร้างมา 20 ปี          วันนี้ 8 ส.ค.2564 สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตามที่กลุ่มชาวบ้านกุดก่วง ม.4-ท่าแสงจันทร์ ม.11 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง ร้องเรียน  เสนอเรื่องราว โครงการสถานีและคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดก่วง-วังยาว ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ปล่อยทิ้งรกร้างไม่ใช้ประโยชน์มา กว่า 20 ปี วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสานงานต่อโครงการให้ด้วย    ชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์

         นายถนอม  พันธ์สว่าง (อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.4) อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 27 ม.4 บ้านกุดก่วง  ต.วังสามัคคี บอกเล่าเรื่องราวท้าวความย้อนหลัง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2538  ถึงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดก่วง-วังยาว ต.วังสามัคคี  เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ จึงร่วมใจกันบริจาคที่ดินให้โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำจากล้ำน้ำยังผ่านคลองคอนกรีตสู่ไร่นาพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านตำบลวังสามัคคี ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  จนมาถึงวันนี้  20 กว่าปีแล้ว ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินงานสานต่อโครงการดังกล่าว ถ้าไม่มาสานโครงการต่อให้มารื้อคลองงส่งน้ำทิ้ง เพราะชาวบ้านที่บริจาคที่ดินให้คลองส่งน้ำผ่านคนละประมาณ 2-4 ไร่จำนวน 3 หมู่บ้าน ต้องการทำประโยชน์ในที่ดินที่บริจาค เช่นปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น

คมกฤช พวงศรีเคนข่าว-ภาพ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.