Header Ads

 


 ร้อยเอ็ด....จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ   เอามื้อสามัคคี ปลูกสมุนไพร ฟ้าทลายโจร กระชาย ต้านภัยโควิด-19          เมื่อวันที่วันที่ 9  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น. นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรม  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2564 ณ วัดสว่างอารมณ์ บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมได้กล่าวสัมโมทนียกถา   เรื่อง การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”  ซึ่งหมายถึง “ บ้าน  วัด  โรงเรียน”

            นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี   ปลูกสมุนไพร ต้านภัยโควิด-19”  ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปันรัก ปันสุข ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรวิสัยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยสมุนไพรที่ปลูกประกอบด้วย  ต้นฟ้าทลายโจร ต้นกระชาย ขิง เป็นต้น

              นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้ง พืชผักสวนครัว ที่ได้จากการรับบริจาค  แก่นายอำเภอเกษตรวิสัย เพื่อนำไปมอบให้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย  มอบต้นกล้าสมุนไพร ให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้ปลูกในครัวเรือนต่อไป พร้อมเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพนฮาด หมู่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9  

          สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโรคโรคโควิด 19 ของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2564  มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 227 ราย ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างจังหวัด 218 ราย ติดเชื้อภายในจังหวัด 9 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 5,843 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาล 1,518 ราย รักษาหายวันนี้ 251 ราย รักษาหายสะสม 4,275 ราย  เสียชีวิตวันนี้ 2 ราย และ เสียชีวิตสะสม 50 ราย  

//////


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโดย Blogger.