Header Ads
 นายกตู่-นันทิดา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีน
 วันนี้ (9 สิงหาคม 2564) นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ


โดยมี ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ. นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม นายมนัส บุญอารีย์ เลขานุการนายก อบจ. นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายก อบจ.นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ร่วมเดินทางมาด้วย


สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จะให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนได้ประมาณ 1,000 คนต่อวัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9-28 สิงหาคมนี้ ขอให้ประชาชนที่ได้รับ sms ตอบกลับจากทางอบจ. เดินทางมาตามวันเวลาที่กำหนดภาพ/ข่าว

เอกชัย ธนปิยานนท์ขับเคลื่อนโดย Blogger.