Header Ads
ชลบุรี - “มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ” มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRVO 2 ให้กับ รพ.โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง


   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ และประธานอนุกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะอนุกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRVO 2 ให้กับโรงพยาบาล 3 แห่งๆ ละ 6 เครื่อง เป็นเงิน 1,470,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่ โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 เครื่อง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,410,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง และ นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เข้าร่วมมอบในครั้งนี้

สำหรับการมอบ AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในการการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี 

โดย รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะ ประธานมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้การมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRVO 2  มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้ง เป็นการร่วมกิจกรรม ให้ลมหายใจเพื่อโรงพยาบาลทั่วประเทศ และขอร่วมส่งกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางแพทย์ที่เสียสละในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย


ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.