Header Ads
อำเภอผักไห่ ประสานกำลังฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น สาธารณสุข และสถานศึกษา จัดตั้งศูนย์พักคอยประจำอำเภอ จุด ที่ 4 “


วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยนายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอาวุโส นายวัชระ รักวาทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ นายสุรศักดิ์ ต่วนใจ สาธารณสุขอำเภอผักไห่ นายเกรียงศักดิ์ พิมพันธ์ดี นายกเทศมนตรีตำบลลาดชะโด นายณพงศ์ เลื่อมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลจักราช ตำบลหนองน้ำใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ ได้ร่วมประชุมและตรวจประเมินความพร้อมศูนย์พักคอย (CI) ซึ่งจัดตั้งโดยเทศบาลตำบลลาดชะโด โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี โดยเบื้องต้นสามารถเปิดรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 69 เตียง และสามารถขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ถึง 120-140 เตียง 

สำหรับการบริหารจัดการผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาในศูนย์พักคอยแห่งนี้ จะดำเนินการนำผู้ป่วยโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว) เข้ารับการรักษาในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 น. เป็นไปต้น โดยในช่วงเช้าก่อนนำผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย อำเภอผักไห่ กิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ สาธารณสุขอำเภอ เทศบาลตําบลลาดชะโด จะนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ผู้ป่วย โดยจะจัดวางไว้ให้ทุกเตียง

ส่วนมาตรการในการดูแลศูนย์พักคอย ฝ่ายปกครอง จะจัดกำลังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนเทศบาลตำบลลาดชะโด ได้ติดกล้องวงจรปิด และสถานีตำรวจภูธรจักราช จะจัดกำลังสายตรวจ เข้ามาดูความเรียบร้อยเป็นระยะๆ
ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.