Header Ads
กลุ่มรถฮาเล่ย์ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข” มอบเครื่องทำน้ำดื่มอัตโนมัติ
นายชยพล อัศวเศรษฐาภร ประธานกลุ่มรถฮาเล่ย์ AAS HOG BANGKOK CHAPTER นิรันดร สิมาสฤษฏ์ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมคณะ ร่วมกับ พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 สภา กทม.และ นาย ชณทัต ปัทะมะภูวดล อนุกรรมการสภากรุงเทพมหานคร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข” มอบเครื่องทำน้ำดื่มอัตโนมัติจำนวน 3 เครื่อง พร้อมสิ่งของจำเป็น เช่น อาหาร ยารักษาโรค และเงินสด จำนวนหนึ่งให้กับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ไทยญี่ปุ่น-ดินแดง โดยมีผู้อำนวยการเขตดินแดง และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเป็นตัวแทนผู้รับมอบทั้งนี้ จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะติดเชื้อในประเทศสูงขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติมากถึง ร้อยละ 29.7 โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว มีปริมาณขยะติดเชื้อสูงถึง 178 ตัน/วัน การมอบเครื่องทำน้ำดื่มอัตโนมัติให้กับศูนย์พักคอยเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ แทนการอุปโภคบริโภคผ่านทางน้ำดื่มบรรจุขวดนั้น เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อที่เกิดจากศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนามต่างๆ ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.