Header Ads
 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตาม และให้คำปรึกษากับเกษตรรุ่นใหม่ผู้ปลูกฝรั่งในเขตสายไหม นางสาวสุทธิกานต์ ทองแดง ณ แปลงปลูกฝรั่ง ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งแปลงนี้ ผลิตและจำหน่ายฝรั่งกิมจูสด น้ำฝรั่งแปรรูป เน้นสินค้าปลอดภัยเป็นหลัก และการขยายกิ่งพันธุ์ฝรั่งขาย โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร 
ซึ่งการเริ่มต้นปลูกฝรั่งในกรุงเทพมหานครนั้น คุณสุทธิกานต์ กล่าวว่า แต่เดิม ตนและสามีเป็นพนักงานบริษัท ต้องการหารายได้เสริม ประกอบกับมีพื้นที่ว่างในสวนหลังบ้าน มีความคิดอยากทำสวนเกษตรปลอดภัย เริ่มทำการปลูกฝรั่ง กิมจูรอบบ้าน มะนาว ข้าวโพด ชมพูทับทิมจันทร์ ทำเป็นอาชีพเสริม เมื่อทำไปสักพักได้มีการขยายทำเป็นร่องสวนโดยเน้น การปลูกฝรั่งปลอดภัย กลายเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน มีการทำหน้าร้านเพื่อขายผลผลิตในชุมชนสายไหม 

เมื่อสอบถามถึงปัญหา คุณสุทธิกานต์ได้เล่าว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระบาดทำให้ ปุ๋ย ยาที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงขึ้น อีกทั้งยังออกไปซื้อได้ยากขึ้นเพราะตนเองก็กังวลกับสถานการณ์เช่นกัน อีกทั้งผลผลิตที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของชุมชน 


เมื่อรับทราบถึงปัญหาคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงได้แนะนำให้มีการหันมาใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และสารชีวภัณฑ์มากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง อีกทั้งยังได้แนะนำให้นำสินค้าอย่างอื่นที่ผลิตในสวน เช่น ข้าวโพด มะนาว  มาวางจำหน่ายร่วมด้วยโดยอาจทำหน้าร้านเพื่อตั้งผลผลิตขายและส่งตามร้านค้าทั่วไป

ภาพ/ข่าว นายประสบโชค รื่นสุข


ขับเคลื่อนโดย Blogger.