Header Ads
ทีมงานผู้ช่วยดำเนินงาน สสเ.ขต 7 จังหวัดชลบุรี จิตอาสาและ เลขานายก ตำบลบางละมุง ร่วม สนับสนุนน้ำมัน เชื้อเพลิง ถวายวัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้เพื่อนำไปฌาปนกิจศพ ผู้ที่เสียชีวิตด้วยชื้อโควิด 19 จำนวน 150 ลิตร


เมื่อเวลา 14.00 นของวันที่ 21 สิงหาคม 60 ที่วัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายเสนีย์ ค้าขาย ผู้ช่วยดำเนินการ สส.เขต 7 ชลบุรี นาน อินทโชติ แสนกุดเลาะ ทีมงานผู้ช่วยดำเนินงาน สส.เขต 7 ชลบุรี นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ร่วมสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ถวายวัดธรรมสามัคคี พัทยาใต้ เพื่อใช้ในการฌาปนกิจศพ ผู้ที่เสียชีวิต ด้วยโควืด 19 จำนวน 105 ลิตร 

ด้วยในปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดเชื่อโควิด 19 จำนวนมาก ทางวัดธรรมสามัคคีพัทยาใต้ ต้องช่วยทำฌาปนกิจศพผู้ป่วย เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการทำฌาปนกิจหรือเผาศพนั้น ก็ใช้เป็นน้ำมันจำนวนมาก 

จึงร่วมกันสนับสนุน ถวายน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันครั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางวัดไม่ได้มากก็น้อย และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะสร้างกุศลทำบุญ ก็แนะนำให้บริจาคน้ำมันเชื้อเพลิงในวัดต่างๆที่ร่วมโครงการฌาปนกิจศพผผู้ที่เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ทุกวัดที่ใกล้บ้านท่าน
ภาพ/ข่าววมชาย  โตตล่ามแขก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.