Header Ads
 นครนายก - พิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณ ความสูง 4.5 เมตร หน้าซุ้มประตูวัดณ วัดวังบัว ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พระสมุห์อำนาจ โฆสธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังบัว ได้ประกอบพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขนาดสูง 4.5 เมตร แท่นมีความกว้าง 1.25 เมตร ความยาว 1.92 เมตร ความสูง 1.07 เมตร ซึ่งตั้งประดิษฐานไว้ที่หน้าซุ้มประตูวัดวังบัว โดยมี พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เป็นประธานพิธี คุณพ่อสงคราม คุณแม่สำรวย ธารไพฑูรย์ คุณแม่จำเนียร แสงอรุณ คุณธันยนันท์ ธนาโชติกิตติภูมิ พร้อมคณะเครือญาติร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ใช้งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยจะแล้วเสร็จในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันทอดกฐินสามัคคีของวัดวังบัว จะมีพิธีถวายและเบิกเนตรองค์ท้าวเวสสุวรรณในวันนั้นด้วย


เวลา 9.00 น. พระสมุห์อำนาจ โฆสธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังบัว จุดเทียนธูปบูชา บวงสรวง เทพยดาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์ท้าวเวสุสวรรณ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานองค์ท้าวเวสุสวรรณ ขนาดสูง 4.5 เมตร  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดวังบัว ต่อจากนั้น คุณพ่อสงคราม คุณแม่สำรวย ธารไพฑูรย์ พร้อมคณะเจ้าภาพ ร่วมจุดธูปเทียนที่บายสี พราหม์ทำพิธีบวงสรวง ต่อมา พระสมุห์อำนาจ โฆสธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังบัว โปรยข้าวตอกดอกไม้ คณะเจ้าภาพร่วมโปรยข้าวตอกดอกไม้ พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา ได้เจิมไม้มงคล 9 ชนิด เพื่อตอกในแท่นวางศิลาฤกษ์ คณะเจ้าภาพร่วมกันตอกไม้มงคล 9 ชนิด พร้อมปิดทองไม้มงคลและโปรยข้าวตอกดอกไม้ พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่แท่นวางศิลาฤกษ์ ต่อมาคณะเจ้าภาพร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัย พระสมุห์อำนาจ โฆสธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังบัว ได้มอบของที่ระลึกเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณ ให้กับเจ้าภาพ เป็นอันเสร็จพิธี


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกขับเคลื่อนโดย Blogger.