Header Ads
 ปทุมธานี 3อบต.จับมือเปิดศูนย์พักคอย200เตียงรองรับผู้ป่วยโควิดในพื้นที่ลาดหลุมแก้ว    วันที่ 12 สิงหาคม 2564  ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดศูนย์พักคอย Community Isolation รอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ 3 อบต. ประกอบด้วย อบต.บ่อเงิน อบต.ลาดหลุมแก้ว อบต.คูบางหลวง โดยมี นายเสวก ประเสริฐสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว และนายแพทย์อภิชน จีนเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ

      โดย นายวรวิทย์ พึ่งความสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน , นายสุริยะ ภิรมย์พร้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว , นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์ในพื้นที่ 3 ตำบลมีผู้ป่วยโควิด-19เพิ่มขึ้น ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยทั้งจังหวัดปทุมธานีมีผู้ป่วยสะสมมากถึง 26,099 ราย เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 268 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยโควิด-19ที่อยู่ระหว่างการรักษาจำนวน 12,346 ราย ส่วนใหญ่จะกักตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) บางส่วนไม่สะดวกเนื่องจากสภาพของบ้านที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมที่จะให้ผู้ป่วยได้กักตัว ซึ่งอาจจะเป็นการแพร่ระบาดให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียง จึงได้จัดตั้งศูนย์พักคอยชุมชน Community Isolation จำนวน 200 เตียง โดยร่วมมือกันระหว่าง 3 ตำบล เพื่อดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และบุคลากรจากโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วช่วยดูแลผู้ป่วย.ขับเคลื่อนโดย Blogger.