Header Ads
ฉก.ม.3 ส่งชาวเมียนมากลับบ้าน 159 ราย ฉก.ม.3 ส่งชาวเมียนมากลับบ้าน 159 ราย ด้วยความร่วมมือของหน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย


ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ดำเนินการผลักดันคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (ผู้ต้องกัก) ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 100 คน เป็นชาย 60 คน,หญิง 33 คน ,เด็กชาย 5 คนและเด็กหญิง 2 คน และได้ประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนเมียนมา – ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา ให้มีหน่วยงานทหารฝ่ายเมียนมา, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก มาร่วมในการรับตัวบุคคลกลับประเทศสหภาพเมียนมา

ต่อมาในเวลา 11.00 น. วันเดียวกันที่ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ดำเนินการส่งตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 59 คน เป็นชายจำนวน 28 คนและหญิงจำนวน 31 คน โดยได้ประสานงานขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชายแดนและหน่วยทหารฝ่ายเมียนมา, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก สำหรับความร่วมมือในการรับตัวบุคคลกลับประเทศสหภาพเมียนมาในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.