Header Ads
MTC-โคลเวอร์โกลฟ์ หวังเห็นสถานการณ์โรคระบาดดีขึ้น ร่วมสนับสนุนชุด Clover Kit อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางน้ำลายแบบเร่งด่วนให้เมืองพัทยา-อำเภอบางละมุง รวมจำนวน 1,000 ชุด


วันที่ 20 ส.ค.64 ที่ศูนย์ Clover Kit Covid Center เมืองพัทยา (ตรงข้ามฮอลลีวูดพัทยา) จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานรับมอบชุด Clover Kit อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางน้ำลายแบบเร่งด่วน โดยการสนับสนุนของ บจก.โมจิ ทรี คอนเน็คชั่น และ บจก.โคลเวอร์ โกลฟ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ชุด

ทั้งนี้ พิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่ายภายใต้เงื่อนไขของการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ของทางภาครัฐ โดยมีเพียงการนำเสนอวิธีการใช้ด้วยการสาธิตวิธีการใช้ผ่านตัวแทนและหน่วยงานหลักของสังคม ได้แก่ ตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีมงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7 จ.ชลบุรี ด้วยเวลาอันรวบรัด ก่อนจะทำการมอบตัวอย่างชุด Clover Kit อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางน้ำลายแบบเร่งด่วนให้กับตัวแทนผู้มาร่วมงานเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

สำหรับการส่งมอบชุด Clover Kit อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทางน้ำลายแบบเร่งด่วนในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยของ บจก.โมจิ ทรี คอนเน็คชั่น และ บจก.โคลเวอร์ โกลฟ์ ที่ต้องการจะเห็นสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศดีขึ้นตามลำดับ จึงหวังจะเป็นพลังเล็กๆ ในการช่วยเหลือภาครัฐเพื่อเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการส่งมอบแล้ว ทางทีมงานจะได้ทำการก่อนดำเนินการจัดส่งให้ทางเมืองพัทยาเพื่อประสานงานนำไปแจกจ่ายให้หน่วยางนต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ภาพข่าว สมชาย โคตล่ามแขก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.