Header Ads
“กวินนาถ” สั่งทีมงานเดินหน้าฉีดพ่นยาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน หมู่บ้านหนองผักกูด หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่


เมื่อเวลา 13.00 น ของวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สส.กวินนาถ ตาคีย์ เขต 7 ชลบุรี รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท สั่งทีมงานเดินหน้าลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านหนองผักกูด หมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรี มอบหมายทีมงานผู้ช่วยดำเนินงาน นายสมชาย โคตล่ามแขก นายเสนีย์ ค้าขาย นายอินทโชติ แสนกุดเลาะ ผู้ช่วยดำเนินการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 7 จังหวัดชลบุรี ให้ลงพื้นที่หมู่บ้าน หนองผักกูดหมู่ 1 ตำบลห้วยใหญ่ เป็นกรณีเร่งด่วนว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงมีผู้ป่วยติดเชื้อ covid และมีผู้ป่วยสีเขียวผู้สัมผัสใกล้ชิดจำนวนมาก

เนื่องด้วยได้รับการติดต่อประสานงานจากนายบุญทรัพย์ มานะมุ่งประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหนองผักกูด หมู่ 1 นาย วิรัตน์ รำพึงจิตร ผู้ช่วยผู้ใหษ่บ้าน   และนางสายลม สิงห์ทอง รองประธาน อสม.ประจำหมู่บ้าน ร้องขอความสนับสนุนให้ทีมงานสส.กวินนาถ ลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าในชุมชนบ้านหนองผักกูดและตามบ้านเรือน ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่เสี่ยงสีแดง เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าว ได้มีผู้ติดเชื้อและมีผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากหลายหลังคาเรือน ขอให้ทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นยาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งดด่วน

หลังจากที่ได้รับการติดต่อประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านหนองผักกุดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและรองประธาน อสม.ประจำหมู่บ้านแล้วนั้นจึงสั่งกำชับทีมงานให้เร่งดำเนินการเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ และฝากประชาสัมพันธ์ถึงชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านหนองผักกูด หรือชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้มในมาตราการใส่แมส หรือหน้ากากอนามัยให้ล้างมือด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ ให้หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยเด็ดขาด และยังนำยาสมุนไพร ยาฆ่าเชื้อและยาลดไข้วิตามินสำหรับเด็กไปแจกจ่ายให้ประชาชนอีกด้วย


ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.