Header Ads
 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กิจกรรมสำนักนายกรัฐมนตรี มอบถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง    วันนี้( 29 ส.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายธีรภัทร  ประยูรประสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ “กิจกรรมสำนักนายกรัฐมนตรี มองถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ควบควมสูงสุดและเข้มงด  โดยมี  ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะให้การต้อนรับ  โดยการลงพื้นที่ใน “กิจกรรมสำนักนายกรัฐมนตรี มองถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว ดูแลสภาพจิตใจ รวมทั้งมอบถุงยังชีพ "ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19" จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 739 ราย ซึ่งญาติของผู้ป่วยที่ได้รับมอบ "ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19" ต่างขอบคุณภาครัฐที่ได้ความช่วยเหลือ ทำให้แบ่งเบาความเดือดร้อนได้ในสถานการณ์การระบาดปัจจุบันนี้ 

   สำหรับจังหวัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับการจัดสรรถุงยังชีพ "ถุงกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19" เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด จากเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น 739 ถุง ซึ่งจะดำเนินการนำส่งมอบช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงในทั้ง 6 อำเภอ ต่อไป


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โตขับเคลื่อนโดย Blogger.