Header Ads
 นางเสาวรักษ์ ศรีสุโขและคณะกรรมการสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก มอบเตียงสำหรับผู้ป่วย กับมูลนิธิปันสุขเเพื่อพื่อน เป็นสะพานบุญให้กับผู้ป่วยต่อไป  

เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำการมูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน ซอยมาบ2-ค่ายมวย อำเภอบางละมุ งจังหวัดชลบุรี นางสาวบุณยานุช แม้นปาง อายุ 44 ปี ได้รับการติดต่อประสานงานมาจากนางเสาวรักษ์ ศรีสุโขและคณะกรรมการสมาคมประสานและวัฒนธรรมไทยแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกมีความประสงค์จะมอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 1ชุดและข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 10 ชุด ประกอบด้วยข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 10 ถุง มาม่า จำนวน 10 แพ็ค และปลากระป๋อง 10 แพ็คโดยมี นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ที่ปรึกษามูลนิธิปันสุขเพื่อน นายสมชายโคตล่ามแขก นายเสนีย์ค้าขาย  ค้าขาย นายอินทโชติ แสนกุดเลาะ ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้การตอนรับ 

 

โดยทางด้านนางเสาวรักษ์ ศรีสุโขและคณะกรรมการ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก มีความห่วงใย ประชากรประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งในขณะนี้ได้ประสบ ปัญหา เดือดร้อนจากเชื้อโควิด19 และยังมีผู้ป่วย ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่มากมายกระจายอยู่ทุกที่ ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ดีจึงมีความประสงค์จะมอบเตียงผู้ป่วย และข้าวสารอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง ผ่านมูลนิธิปันสุขเพื่อนให้เป็นสะพานบุญนำสิ่งของต่างๆนำไปมอบ ให้กับผู้ป่วย หรือนำข้าวสารอาหารแห้งไปเยียวยาให้กับผู้ที่ขาดแคลนผู้ที่มีความต้องการอาหารในช่วงนี้


หลังจากที่คณะกรรมการมูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อนและที่ปรึกษามูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อนได้รับมอบเตียงเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเตียงจำนวน 1 ชุดและข้าวสารอาหารแห้งประดบอด้วย ข้าวสาร 5 กิโล 1 ถุง ปลากระป๋อง 1 แพ็ค น้ำ 1 แพ็คและมาม่า 1 แพ็ค ส่งมอบให้กับ นายจวน สังข์สำโรง อายุ 77 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงกล้ามเนื้ออ่อนแรง และมีอาการป่วยแทรกซ้อนอยู่หลายโรค ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี มีความต้องการเพียงเป็นอย่างมาก ทางคณะกรรมการมูลนิธิและที่ปรึกษามูลนิธิจึงนำเตรียมส่งมอบ ให้กับผู้ป่วย ได้ใช้ตามความเหมาะสมต่อไป


ภาพ/ข่าวสมชาย  โคตล่ามแขก  ผู้สื่อข่าวพัทยาจังหวัดชลบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.