Header Ads
 นครนายก - จังหวัดนครนายก เปิด “ครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณวัดช้าง ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง เมตตาให้จังหวัดนครนายกใช้สถานที่ เปิด “ครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด” จัดทำอาหารปรุงสุกจำนวน 1,200 ชุด เพื่อแจกพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 


         โดยมี นายอําพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ้านนา นายกเทศบาลเมืองนครนายก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เปิด “ครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด” โดยเป็นโครงการที่ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันดำเนินการจัดทำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันปรุงอาหารกลางวัน พร้อมแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านนา ที่มารอรับแจกอาหารเป็นจำนวนมาก ตลอดจนส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้กักตัว และผู้ยากไร้ ที่ไม่สามารถเดินทางมารับอาหารได้ด้วยตัวเองในเขตอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในขณะนี้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเมืองนครนายก ได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดนครนายกได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนจึงช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชน จัดทำอาหารปรุงสุกจำนวน 1,200 ชุดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอบ้านนา โดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านนา และสื่อต่างๆ เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เข้ามารับอาหารปรุงสุกได้ที่วัดช้าง เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและน้ำประปาในการจัดทำโรงครัวจากวัดช้าง และส่วนราชการ ร่วมเป็นจิตอาสานำมอบให้กับประชาชนจนกว่าข้าวกล่องที่เตรียมในแต่ละวันจนกว่าจะหมด นอกจากนี้ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 “ครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด” ได้จัดทำอาหารแจกประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยทำการแจกตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป


ด้วยความห่วงใย ต้องใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ 


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.