Header Ads
 อุตรดิตถ์-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2 ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดภาคเหนือ และมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน จังหวัดน่าน  

   วันที่ 21ส.ค. 64  เวลา 16.00 น.  - นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทุ่งกะโล่) ที่ปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมอบอุปกรณ์การแพทย์ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น และชุด Personal Protective Equipment (PPE) จำนวน 20 ชุด  แก่บุคลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายแพทย์พีรสันต์ ปั้นก้อง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรอน และ ผอ.รพ.สนาม 2 เป็นผู้แทนรับมอบ

   โดยในวันนี้มีคณะที่ให้การต้อนรับประกอบด้วยนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดฯและหัวหน้าส่วนราชการฯ ให้การต้อนรับโดย นายผล ดำธรรม ผวจ.อต. ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแก่ รมช.มหาดไทยว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด 2,700 กว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในจังหวัด ส่วนการติดต่อแพร่เชื่อในจังหวัดมีจำนวนน้อยและสามารถป้องกันไว้ได้เป็นอย่างดี โรงพยาบาลสนามขณะนี้มีจำนวน 5 แห่งยังพร้อมรับการรักษาพยาบาลได้ ส่วนโรงพยาบาลหลักได้ให้การรักษาเต็มประสิทธิภาพการบริการแล้ว ซึ่งรมช.มหาดไทย ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและมีความเสี่ยงสูง พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่ผ่านมาซึ่งทำได้เป็นอย่างดีในทุกแห่ง

  สำหรับภารกิจ นายนิพนธ์ฯ รมช.มหาดไทย ในการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในภาคเหนือครั้งนี้ที่สำคัญ คือ การมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน จังหวัดน่าน  จำนวน ๕o แปลง และเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก แพร่ และ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.