Header Ads
 นครนายก - จังหวัดนครนายกร่วมกับเทศบาลเมืองนครนายก เปิดครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิดจังหวัดนครนายก หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองนครนายก เปิดครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด


ที่ลานโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หน่วยงานราชการ ร่วมกับเทศบาลเมืองนครนายก เปิดครัวส่วนราชการนครนายก สู้ภัยโควิด ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 ในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองนครนายก และสื่อต่างๆ เชิญชวนพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 โดยทางจังหวัดได้จัดทำข้าวกล่องอาหารปรุงสุข จำนวน 1000 ชุดเพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์, ผู้ป่วยติดเตียง,ผู้สูงอายุ,กักตัว,และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ได้ที่ลานโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครนายก ในวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2564 คนละ 1 ชุด และในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 จังหวัดนครนายก เปิดครัวส่วนราชการจังหวัดนครนายก ที่ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เวลา 11.00 น. และในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เปิดครัวส่วนราชการนครนายกสู้ภัยโควิด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


ด้วยความห่วงใย ต้องใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ 


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.