Header Ads
 ราชบุรี - มอบถุงยังชีพช่วยเหลือโควิด 3 ตำบล เตี๋ยวโอ่งมังกร ร่วมกับเพื่อนๆสายบุญแจกถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุดให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้กักตัวตามบ้านใน 3 ตำบล


 วันที่ 19 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงาน 3 ตำบล หมู่ที่ 1 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี น.ส.วนัสนันท์ อุทยาน เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร พร้อมด้วย น.ส.ศิริลักษณ์ (สจ.เจี๊ยบ) ตันงามตรง สจ.เขต 2 อ.จอมบึง และเพื่อนๆได้ร่วมกันมอบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด โดยมีนายตะวัน เดชมาก รองนายก อบต.ด่านทับตะโก และนายจันทรา ภู่ขวัญ รองปลัด อบต.ด่านทับตะโก เป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อให้ชาวบ้านต.ด่านทับตะโก, นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี้ยว กำนันต.แก้มอ้น พร้อมผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อให้ชาวบ้านต.แก้มอ้น และน.ส.ศิริลักษณ์ ตันงามตรา สจ.เขต 2 อ.จอมบึง เป็นตัวแทนรับมอบและส่งต่อให้ชาวบ้านต.จอมบึง 


 ซึ่งสิ่งของทั้งหมดนั้นทางผู้นำชุมชนต่างๆทั้ง 3 ตำบล จะนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน ทั้ง 3 ตำบล นอกจากนั้นยังได้มอบให้ทางผู้นำชุมชนในอ.สวนผึ้งไปอีก 100 ชุด ขณะเดียวกัน น.ส.ศิริลักาณ์ ตันงามตรง สจ.เขต 2 อ.จอมบึง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนทั้ง 3 ตำบล ได้กล่าวขอบคุณ น.ส.วนัสนันท์ อุทยาน เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวโอ่งมังกร ราชบุรี แทนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังลำบากที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ 


/////////////////////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จราชบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.