Header Ads
 พังงา-ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ ลดราคา นำสินค้าอุปโภคบริโภคขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ช่วยประชาชนสู้ภัยโควิด-19

    วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ลานหลวงปูทวด หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา  นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดพังงา ส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชน ร่วมกันปล่อยคาราวานรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพังงา โดยมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพใส่รถ Mobile พาณิชย์ จำนวน 6 คัน ตระเวนออกจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในราคาขายส่งและราคาต่ำกว่าท้องตลาด ร้อยละ 20-40 และสินค้าพิเศษลดราคาถึงร้อยละ60 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564 รวม 30 วัน โดยจะตระเวนไปทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ภายในรถมีสินค้าต่างๆมากมาย อาทิ ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาแผงละ 107 บาท ข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 135 บาทน้ำตาลทรายขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 22 บาท น้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตร ราคา 45 บาท และยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆมากมาย รวมทั้งสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร จำนวนมากกว่า 70 รายการ 6 หมวดสินค้า ลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อในทุกพื้นที่

   นางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 อนุมัติงบประมาณเงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จัดโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รถโมบายพาณิชย์ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บรรเทาความเดือดร้อน ลดค่าครองชีพ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าของประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกร มีการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่งด้วย

     นอกจากนี้ทางพาณิชย์จังหวัดพังงา ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป และสินค้าชุมชนต่าง ๆ จากผู้ประกอบการ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงา ที่บริเวณลานหลวงปู่ทวด ตรงข้ามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม นี้

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530


ขับเคลื่อนโดย Blogger.