Header Ads

 


พังงา-นายอำเภอตะกั่วทุ่งนำทีมเดินปูพรมเคาะประตูบ้านกลุ่มคนมีกิจกรรม กิจการที่พบปะบุคคลต่างพื้นที่บ่อยครั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19


   วันที่ 14 สิงหาคม 2564 นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่ง นำทีมปลัดอำเภอประจำตำบล เจ้าหน้าที่ อำเภอตะกั่วทุ่ง  ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่เดินปูพรมเคาะประตูบ้าน รณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มประชาชนที่มีกิจกรรม กิจการ ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่ไปพบปะบุคคลอื่นในพื้นที่เสี่ยงอยู่เป็นประจำ เช่น อาชีพการขนส่ง หรือ กิจกรรมอื่นๆ โดยปิดป้ายแสดงสัญลักษณ์การเฝ้าระวังและสำรวจชื่อคนในบ้านเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคชีน และได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความสนใจและให้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ทางนายอำเภอตะกั่วทุ่งร่วมกับกำนันตำบลกระโสมได้ติดป้ายสัญลักษณ์ป้องกันโควิด-19ที่บ้านพักนายอำเภอก่อนเป็นจุดแรก ก่อนลงพื้นที่รณรงค์
     นายศิวัชฐ์ ระวังกุล เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค19 ในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง ยังคงพบว่ามีการระบาดเกิดอยู่ในหลายตำบลและหลายหมู่บ้าน ทางอำเภอตะกั่วทุ่งจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในทุกตำบล เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิค 19 และเพื่อแนะนำมาตรการการป้องกันลงไปเน้นย้ำการปฏิบัติให้เข้มข้นมากที่สุด  โดยเน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญในพื้นที่ เช่น กลุ่มคนสัมผัสเสี่ยงจากผู้ป่วยทั้งเสี่ยงสูงและต่ำ กลุ่มคนที่มาจากพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุดต่างจังหวัด กลุ่มคนที่มาจากพื้นที่ที่กำลังระบาดภายในพื้นที่จังหวัดพังงาเอง  กลุ่มตลาดสด ตลาดนัด และร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มคนมีพฤติกรรม กิจกรรม หรือ อาชีพ ที่จำเป็นต้องออกนอกพื้นที่ หรือต้องพบปะบุคคลอื่นนอกพื้นที่เป็นประจำธุระ ซึ่งได้เน้นย้ำมาตรการควบคุมและป้องกันตามคำสั่งจังหวัดพังงา และคำสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงไปในระดับพื้นที่ โดย เจ้าพนักงานควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเเละเข้มข้นต่อไป 
   อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530
ขับเคลื่อนโดย Blogger.