Header Ads

 


 ระยอง-สหภาพแรงงานภาคตะวันออก ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เร่งแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นกรณีเร่งด่วน

 


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ส.ค.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นายมงคล ไตรพาน รองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ยื่นหนังสือกับนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดและช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นกรณีเร่งด่วน หลังสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดระยอง มีความรุนแรงขึ้น

นายมงคล ไตรพาน รองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยขณะนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤต สภาพปัญหาทั่วทั้งประเทศติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสกันถ้วนหน้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก จึงขอเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยขอเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังนี้

1.ให้เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ และ เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานประกอบการ แค้มป์พักคนงาน และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเป็นกรณีเร่งด่วน 2.เร่งดำเนินการจัดหาโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย เครื่องมืออุปกรณ์ บุคคลากรทางการแพทย์ ยารักษาโรคให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน 3.เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพฉีดให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างทั่วถึงเป็นกรณีเร่งด่วนที่สุด และสำนักงานประกันสังคม เร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ฉีดให้กับผู้ประกันตนทุกคนเป็นกรณีเร่งด่วนที่สุด 4.เร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้ครอบคลุมทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติเป็นกรณีเร่งด่วนที่สุด และ 5.โปรดออกคำสั่งให้สถานประกอบการทุกแห่งในจังหวัดระยองให้ลูกจ้างหญิงที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หยุดงานโดยได้รับค่าจ้าง งดการเดินทาง หรือมอบหมายให้ทำงานที่บ้าน (Work Form Home ) เพื่อความปลอดภัยของพนักงานตั้งครรภ์และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด

ทั้งนี้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จะนำข้อเรียกร้องไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ แต่ส่วนที่เป็นนโยบายหรือเป็นอำนาจของส่วนกลาง จะส่งเรื่องไปยังส่วนกลางพิจารณาต่อไป.

 

วฐิต กลางนอก/ระยอง 087173960

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.