Header Ads
 สงขลา  /  ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ บูสเตอร์โดสเข็ม 3 ให้  เจ้าหน้าที่ รพ.สงขลา ด่านหน้า  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมตึกผู้สูงอายุชั้นสอง รพ. ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา  นายแพทย์ศราวิน สาครินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์อาวุโส โรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้ดูแลการฉีดวัคซีน  เผยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดไฟเซอร์ บูสเตอร์โดส เข็มที่ 3  เป็นวันที่ 2 ให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรด่านหน้า รวมทั้ง กลุ่มผู้ที่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลสงขลา ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ จำนวน 250 คน ได้เริ่มทดลองระบบและทยอยฉีดให้บุคลากรด่านหน้าไปแล้วจำนวน 60 คน   ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อนำมาฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า

ภาพ/ข่าว  สถิตย์  จันทรจิตร  รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.