Header Ads
 อุปกรณ์การทำเตียงสนาม จากไม้ไผ่ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ที่ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4707 ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ลงพื้นที่ให้กำลังใจกำลังพล ทำ เตียงสนาม จากวัสดุท้องถิ่น เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่ขณะนี้ ได้ขยายวงกว้าง จนทำให้เตียงสนามไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 47 ได้จัดกำลังพล ร่วมกับ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดทำเตียงนอนแบบไม้ไผ่ เพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไว้เตรียมรองรับผู้ป่วย ผู้สุ่มเสี่ยงจากการใกล้ชิดฯ ที่จะมาเข้ารับการรักษา สังเกตอาการ COVID-19 โดยการจำกัดพื้นที่ กักตัว เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิด เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 47 ให้การสนับสนุนในการสร้างเตียงนอนดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน และทีมบุคลากรทางการแพทย์อีกทางหนึ่ง โดยได้ดำเนินการจัดหาไม้ไผ่ในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำเป็นเตียงนอนด้วยวัสดุไม้ไผ่แบบชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยได้รับการสนับสนุนไม่ไผ่จากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา กล่าวว่า การทำเตียงไม้ เริ่มต้นจาก ท่านแม่ทัพภาค ที่ 4 ได้ลงพื้นที่และให้หน่วยในพื้นที่ นราธิวาส ทำเตียงสนาม จากแคร่ ไม้ใผ่ สำหรับทำเป็นเตียงนอน สำหรับในพื้นที่ จ.ยะลา ครั้งแรก ได้มีการสอบถาม เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขจังหวัด ว่า ในส่วนของจังหวัดยะลาถ้าต้องการ ทางหน่วยก็มีความพร้อม จากนั้น ก็ได้แจ้งให้หน่วยรองว่า ให้แต่ละหน่วย ได้ไปดูแบบ และดูแหล่งไม้ใผ่ จากที่ไหนได้บ้าง และให้เตรียมความพร้อม ถ้าพื้นที่ไหนต้องการ ให้จัดทำให้

สำหรับปัจจุบัน ในพื้นที่ยะหา ทีาเป็นพื้นที่แรกที่ได้ขอสนับสนุน ในส่วนของ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 ก็ได้ เอาไม้ไผ่ จากพื้นที่กาบัง อำเภอยะหา โดยเฉพาะ ไม้ไผ่ จากพื้นที่ อำเภอกาบัง ไม้ไผ่ สวยๆ และมีจพนวนมากอีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย ไม่ไผ่เราไม่ต้องซื้อชาวบ้านที่เป็นเจ้าของยินดีมอบให้ ทางฉก.47 ก็ได้ดำเนินการทำเตียงไม้ไผ่ เพื่อส่งมอบให้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ก็ได้ขอ จำนวน 200 เตียง วันนี้ได้ส่งมอบไปแล้ว จำนวย 80 เตียง อีก120 เตียงกำลังดำเนินการทำ อยู่อีกประมาณ 1 อาทิตย์ คาดว่าจะสามารถเสร็จ สามารถส่งมอบเตียงทั้ง 200 เตียงนี้ให้กับโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนยะหาศิริยนุกูล ซึ่งที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลสนามก็ได้ใช้เตียงกระดาษ ตอนนี้ก็เปลียนมาใช้เตียงไม้ไผ่ ได้กำชำกำลังพล ว่าการทำเตียงไม้ไผ่จะต้อง ทำแล้วให้ใช้ได้ระยะยาว เราต้องไปเลือกไม้ไผ่ที่แก่ อย่างดี วันนี้ที่ ไปมอบให้ทางโรงพยาบาลผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาก็พอใจมาก และได้ชื่นชมว่าสุดยอดเลยที่หน่วยได้คัดสรรค์ในการเลือกไม้มาทำเตียงเป็นอย่างดี

ทางด้าน จ.สอ.สหัส รักษ์แก้ว หัวหน้า กร. 4707 ยะหา กล่าวว่า กำลังพลที่ ทำเตียงสนามนี้ เป็น ชุดช่าง กรม ทพ.47 จำนวน 17 นาย เบื้องต้นมีการขอรับบริจาค กับผู้บังคับบัญชา มา 100 เตียง ตอนนี้มีการขอเพิ่มเป็น 300 เตียง เป็นโรงพยาบาลสนามในเขตรับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อ.ยะหา อ.กาบัง และอ.กรงปินัง จ.ยะลา ซึ่งที่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ จำนวน 100 เตียง ภารกิจตรงนี้ถือเป็นภารกิจที่เร่งด่วน ภายใต้เวลาที่จำกัดใน 1 วัน จะทำเตียง ได้ประมาณ 25 ตัว ตั้งแต่ตื่นนอนมาเสร็จภารกิจส่วนตัว ก็จะเร่งทำเตียง พักเที่ยงกินข้าว ก็จะมาทำเตียงต่อ ตอนเย็นพักกินข้าวก็จะมาทำอีก เสร็จประมาณ 3 ทุ่ม คือเราทำด้วยใจ แม้จะต้องแข็งกับเวลา ที่จำกัด แต่เมื่อนึกถึงชาวบ้านที่รอเตียง ก็บอกตัวเองเหนื่อยไม่ได้ ทุกคนก็จะเร่งทำ 2-3 ทุ่มกว่า จะเลิกทำเข้านอน นายไม่ได้บังคับให้ทำขนาดนี้ แต่ทุกคนพร้อมใจทำเจียงไม้ใผ่อย่างเต็มที่ เพื่อชาวบ้าน

นอกจากกำลังพลตรงนี้ บางวันจะมี จิตอาสา มาร่วมด้วย ประมาณ 10 - 20 คน ทุกคนเต็มกับภารกิจนี้ แม้เหนื่อยก็ยอม เพื่อชาวบ้าน

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลาขับเคลื่อนโดย Blogger.