Header Ads
 ระยอง-เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง แนะใช้ท่อนพันธุ์ที่ดีและมีแหล่งที่มา เพื่อป้องกันโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลเสียหายกับผลผลิต
นายดิลก คชสาร เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ ม.5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคใบด่างมันสำปะหลังแพร่ระบาด เกษตรกรควรเลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ดี และทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ไม่นำท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรใช้ท่อนพันธุ์จากไร่ของตัวเอง โดยไร่มันสำปะหลังของตนได้ใช้ท่อนพันธุ์ที่มีการขยายเอง ไม่กล้านำท่อนพันธุ์มาจากที่อื่นมาปลูก ซึ่งจากการปลูกมันสำปะหลังมากว่า 20 ปี ไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังเลย ทั้งนี้หากเกษตรกรพบการระบาดให้ทำลายต้นที่เป็นโรคทิ้งทันที มั่นสำรวจแปลงปลูก ดูแลใส่ปุ๋ยให้ดีเพื่อให้ต้านโรค และปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรใกล้บ้านขอความช่วยเหลือทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการขอรับการเยียวยาทำลายผลผลิตที่เสียหายอย่างไรก็ตามในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบลพนานิคม มีเกษตรกรอยู่ 25 ราย พบว่ามีเกษตรกรเพียงรายเดียวที่ประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เบื้องต้นได้แนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างต่อไป.

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.