Header Ads
นายก อบจ.นครสวรรค์ ร่วมกับ 121 อบต.พร้อมเครือข่ายในพื้นที่อำเภอท่าตะโก - อำเภอพยุหะคีรี เดินหน้า"แยกปลาออกจากน้ำ" ขอรับเตียง ที่นอนฟรี ที่ อบจ.นครสวรรค์


เมื่อเวลา 11:00 น. วันที่ 4 สิงหาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมโมบายทีม อบจ.นครสวรรค์ (Mobile Team) เดินทางเข้า อบต. ในพื้นที่ อ.ท่าตะโก - อ.พยุหะคีรี เพื่อสำรวจความพร้อมและให้การสนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลน โดยในเบื้องต้นอบจ.จะสนับสนุนในเรื่องเตียงและที่นอนทั้งหมด และสำหรับบางแห่งที่ต้องการขยายเตียงเพิ่ม อบจ.ก็พร้อมให้การสนับสนุน ในส่วนของการประสานการทำงานมี สจ.ทุกเขตดูแล และนายกอบจ.ได้ชี้แจงวิธีการ โดยเน้นเครือข่ายในพื้นที่ติดตามในเรื่องของคนในพื้นที่ หากมีอาการให้นำไปตรวจเพื่อคัดแยก ผู้ใดมีผลเป็นบวกคือติดเชื้อให้อยู่ศูนย์ Community Isolation  ส่วนผลเป็นลบให้แยกกลับไปกักตัวที่บ้าน 

โดย จุดที่ 1 ศูนย์พักคอยอบต.หนองหลวง วัดป่าศรัทธาธรรม ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก รองรับผู้ติดเชื้อได้ 9 ราย ซึ่งขณะนี้เตียงเต็มแล้ว และรอเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน  14 ราย  ซึ่งอยู่ระหว่างกักตัวสถานที่พักคอยของหมู่บ้าน เพื่อเตรียมรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

จุดที่ 2 ศูนย์พักคอย ศูนย์การเรียนรู้บ้านลาด ม.2 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก ซึ่งได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19  มีผลเป็นลบ เป็นชาย 6 ราย หญิง 3 ราย โดยรับคนมาจากพื้นที่เสี่ยงและผู้กักตัวเตรียมเครื่องนอนมาเอง เบื้องต้นขอรับการสนับสนุน ที่นอน 40 ชุด

จุดที่ 3 ศูนย์พักคอยอบต.หัวถนน ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก กำลังจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ สามารถรองรับได้ 20 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 10 ราย โดยเริ่มรับในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้านจำนวน 13 ราย หากสถานที่แล้วเสร็จ จะย้ายผู้ป่วยเข้ามายังศูนย์พักคอย  มีการกำกับดูแลภายใต้ข้อกำหนดของสาธารณสุข อ.ท่าตะโก 

จุดที่ 4 ศูนย์พักคอยอบต.ดอนคา ที่วัดสระโบสถ์ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก รองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 34 ราย เป็นชาย15 ราย หญิง 14 ราย เด็กชาย 1 ราย และเด็กหญิง 4 ราย มีการกำกับดูแลภายใต้ข้อกำหนดของสาธารณสุข อ.ท่าตะโก เบื้องต้นขอรับการสนับสนุน ที่นอน 20 ชุด

จุดที่ 5 ศูนย์พักคอย อบต.พนมรอก โรงเรียนพนมรอกวิทยา ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก รองรับผู้ติดเชื้อได้ 40 ราย เป็นชาย 20 ราย หญิง 20 ราย และเตรียมขยายพื้นที่เพิ่มอีก 60 เตียง โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาแล้ว 12 ราย ซึ่งยังมีผู้ติดเชื้อบางส่วนเข้ารับการรักษาที่รพ.ท่าตะโก และรพ.สนามของสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  

จุดที่ 6 ศูนย์พักคอย อบต.วังมหากร ที่ศูนย์เด็กเล็กบ้านท่าสุ่ม ต.วังมหากร  อ.ท่าตะโก ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 30 ราย เบื้องต้นขอรับการสนับสนุนเตียงและที่นอน 30 ชุด อีกทั้งยังได้จัดศูนย์พักคอยบริเวณวัดท่าสุ่ม ซึ่งสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้จำนวน 6 ราย

จุดที่ 7 ศูนย์พักคอยอบต.เขากะลา ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 24 ราย และเตรียมทำสถานที่แห่งที่ 2 สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกจำนวน 24 ราย

จุดที่ 8 ศูนย์พักคอยอบต.นิคมเขาบ่อแก้ว ที่วัดนิคมเขาบ่อแก้ว ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 20 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 10 ราย และยังเตรียมสถานที่เพิ่มอีกแห่งคือที่วัดหนองไม้แดง เบื้องต้นขอรับการสนับสนุน เตียงและที่นอนเพิ่มอีก 20 ชุด

จุดที่ 9 ศูนย์พักคอยอบต.น้ำทรง ที่วัดสุวรรณรัตนาราม ม.8 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี รองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 40 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มสีเขียว 10  ราย เป็นชาย 8 ราย หญิง 2 ราย กลุ่มสีเหลือง 14  ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 8 ราย และกลุ่มสีแดง 4  ราย ทั้งนี้ยังเตรียมขยายสถานที่กลุ่มสีแดงเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อที่ทยอยกลับบ้าน โดยมีผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1 ราย  ซึ่งรอผลตรวจและได้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม

จุดที่ 10 ศูนย์พักคอยอบต.ยางขาว ที่โรงเรียนวัดท่าโก ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี รองรับผู้ติดเชื้อจำนวน 40 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มสีเขียวและกลุ่มสีเหลือง ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองมี 2 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 1  ราย อยู่ระหว่างรอเตียงว่างจากทางโรงพยาบาล และผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 4  ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย เป็นผู้ป่วยที่รักษาแล้วรอกลับบ้าน

จุดที่ 11 ศูนย์พักคอยอบต.เขาทอง ที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาทอง อบต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี รองรับผู้ป่วยติดเชื้อจำนวน 40 ราย โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา  4  ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 ราย และมีแผนที่จะขยายเตียงที่ม.มหิดล เพิ่มอีก 20 เตียง

พร้อมกันนี้ นายก อบจ. ได้เน้นย้ำว่า "สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ที่มีความประสงค์เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยตนเอง หรือให้ไปรับกลับก็ขอให้ผ่านช่องทาง อบจ.เท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการคัดกรองเพื่อคัดแยกว่าใครติดเชื้อ ไม่ติดเชื้อ ซึ่งเป็นระบบที่อบจ.จัดเตรียมไว้ตามมาตรฐานสาธารณสุขแล้ว"

ประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ อบจ. อาสาพากลับบ้าน สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1131 สำหรับพื้นที่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์, หรือ โทร.056-803-522 สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ช่องทาง Line @068kcrfx และช่องทาง Inbox เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.