Header Ads

 


เทศบาลนครนครสวรรค์ตั้งจุดพร้อมตรวจเชิงรุกให้ประชาชนในพื้นที่ หวังแบ่งเบาภาระและลดความแออัดจุดคัดกรองหลักของจังหวัด


เทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และแพทย์จิตอาสา จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งจุดพร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์  โดยให้บริการให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลฯ  ประชาชนที่มาพักอาศัยในเขตเทศบาล (ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล)  และผู้มาประกอบอาชีพอยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง  โดยผู้ที่จะได้รับการตรวจเชิงรุกจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)  มาแสดงกับเจ้าหน้าที่บริเวณลานจอดรถสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือ Add Line : NSM-Covid19 เพื่อศึกษาแนวปฎิบัติ พร้อมทำแบบประเมิน เพื่อคัดกรองระบบความเสี่ยงและเพื่อลดปัญหาความแออัดในการตรวจ

จากการเปิดเผยของนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์กล่าวว่า การตรวจ Rapid Antigen Test สามารถรู้ผลภายใน 30 นาที เพื่อตรวจในเชิงรุก กับชุมชนที่มีกลุ่มเสี่ยง พอรู้ผล Rapid Antigen Test ถ้าออกมาเป็นบวก แสดงว่า 90กว่า % มีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด และก็จะทำ การตรวจ RT-PCR ควบคู้ไปด้วยเลย ทำให้รู้ผลและรักษาได้อย่างรวดเร็ว


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.