ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใช้ Social Media” เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ


วันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “กรมประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีปรสิทธิภาพ”  โดยมี นายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม โรงแรม 42C จังหวัดนครสวรรค์ 

โดยการอบรมฯ ครั้งนี้ อบรมในหัวข้อ ได้แก่ การวางรูปแบบและกำหนดคอนเทนท์วิดีโอให้ดูน่าสนใจ , การใช้งานแอฟ ฯ Kinemaster ตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์ Smart Phone และการผลิตภาพประชาสัมพันธ์ด้วยเอฟฯ Line Camera โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ในจังหวัดนครสวรรค์จำนวน 50 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ" ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการใช้สื่อ Social Media เป็นเครื่องมือสำคัญการประชาสัมพันธ์ จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.