สนในจองวัคซีนทางเลือกต่อเนื่อง


ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์สนใจจองวัคซีนทางเลือกต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจองทุกโรงพยาบาลเอกชนเต็มทุกที่  ในขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีนกับผู้ที่จองก่อนหน้านี้ยังเป็นไปด้วยความคึกคัก

บรรยากาศการเปิดจองวัคซีนทางเลือกตามโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก  ถึงแม้ทางโรงพยาบาลเอกชนต่างๆที่เปิดรับจองวัคซีนทางเลือกออกมาบอกว่ารอบแรกสำหรับการจองวัคซีนนั้นเต็มไปเมื่อหลายวันก่อนแล้ว

จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ดรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งบอกว่า  ก่อนหน้านี้มีประชาชนบางส่วนแห่ลงทะเบียนจองในเว็บไซส์ของโรงพยาบาลต่างๆกันเป็นจำนวนมาก  ซึ่งล่าสุดทุกโรงพยาบาลที่เปิดให้ผู้ที่สนในจลงทะเบียนได้ประกาศปิดรับจองวัคซีนดังกล่าวแล้ว  โดยให้เหตุผลว่ายอดจองวัคซีนเต็มจำนวนที่ทางโรงพยาบาลกำหนดไว้  และหากมีความพร้อมและความชัดเจนของจำนวนวัคซีนจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนจองอีกครั้ง  

แต่อย่างไรก็ดียังคงมีประชาชนแสดงความประสงค์ลงชื่อจองไว้โดยหวังว่าหากมีวัคซีนเข้ามาอีกรอบจะได้มีรายชื่อรับวัคซีนในโอกาศต่อไปทันที

ล่าสุดบรรยากาศการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนผู้ที่จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงเดินทางเข้าฉีดวัคซีนตามนัดยังสถานที่ที่บุคคลากรทางการแพทย์กำหนดไว้และโงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19 
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.