ที่ จังหวัดยโสธร สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดยโสธร จัดปฐมนิเทศนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาดำรงค์ตำแน่งใหม่ โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานและบรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานในตำแน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี และมีนายสมยศ นามพุทธา ท้องทิ่นจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน โดยได้กล่าวถึงความต้องการที่จะให้นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี รับทราบ ขอบเขต แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เผยถึงการทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตามระเบียบตามหน้าที่ และกฏหมาย ว่า ปัจจุบันนายกเทศมนตรีมีอำนาจเด็ดขาดมาก ดังนั้นต้องระวังในการใช้อำนาจต้องเป็นไปตามหน้าที่ตามขอบเขตจึงจะพัฒนาเทศบาลให้สามารถขับเคลืีอนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยได้เน้นการใช้เงินในการบริหารจัดการป้อวกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ ต้องศึกษาระเบียบขั้นตอนการใช้งยประมาณให้ระเอียดด้วย


ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.