Header Ads
 สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการเซ็นสัญญากับ PTT OR                    วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ ดีลี้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร)  ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยได้ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจการของกลุ่ม แนวทางการบริหารจัดการสินค้าในการผลิตและจัดส่งสินค้าต่างๆของกลุ่ม เพื่อจัดจำหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการเซ็นสัญญาคือข้าวแตนรสหวานผสมน้ำผึ้ง รสโนริสาหร่าย รสต้มยำซี้ดแซ่บ รสกระเทียมพริกไทย ข้าวแตนหน้าปลา ข้าวแตนผสมข้าวเหนียวดำ


ซึ่งนายเรืองพจน์ ธารานาถ ได้แนะนำให้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง ขอรับการสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนการผลิตจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการดำเนินกิจการของกลุ่ม      และยังได้เน้นย้ำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวงรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเกิดความถูกใจและกลับมาซื้อสินค้าใหม่ สืบเนื่องมาจากทางวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) ได้ดำเนินการเซ็นสัญญากับบริษัท ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTT OR เป็นมูลค่าสูงถึง ๑๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะนำสินค้าของวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายในร้านคาเฟ่ อเมซอนทุก ทั่วประเทศ


ทั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณัชกร) ได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคุณณิชกร ปิ่นทอง หรือ คุณลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้เข้ารับอบรมถ่ายความรู้อยู่เสมอ อีกทั้งยังมีหน่วยอื่นได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งผลให้กลุ่มมีการพัฒนาจนได้รับการคัดเลือก จาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ให้เป็น “สินค้าไทยเด็ด” และได้รับความไว้ใจให้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มต่อไป


ขับเคลื่อนโดย Blogger.