Header Ads
 “พลังบวรปันน้ำใจ เติมกำลังใจให้หมอ พยาบาลอุตรดิตถ์”
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564


  ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จับมือกับสำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายนกุล สมบูรณ์ภัทรกิจ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมพลังบวร บ้าน วัด ราชการ นำโดยพระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์-พิษณุโลก ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ สจ.เขตอำเภอเมือง สื่อมวลชน เครือข่ายวัฒนธรรม และนายสิทธิพงษ์ ผาสุก กรรมการเหล่ากาชาดอุตรดิตถ์ นำอาหารกล่อง/ชุด 

และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง/ชูกำลัง ไปมอบให้กับทีมหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก โดยมี พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นผู้รับมอบ เพื่อเติมกำลังใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 


ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่หนึ่ง ที่กำลังรับผู้ป่วยเข้ามารักษา เกือบเต็มแล้ว ตามนโยบายของจังหวัด “คนอุตรดิตถ์ไม่ทอดทิ้งกัน” จึงทำให้ทีมหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนักและเหนื่อยเพิ่มมากขึ้น พลังบวร บ้าน วัด ราชการ จึงได้นำวัฒนธรรมอันดีงามของคนอุตรดิตถ์ มารวมใจ มาปันน้ำใจ เติมกำลังใจให้กับหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ที่ว่า “วัฒนธรรมรวมใจ  ปันน้ำใจ  คนไทยไม่ทิ้งกัน”


นาคา คะเลิศัมย์ (ผู้สื่อข่าว)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.