จังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการทีมบุคลากรสาธารณสุข ”ลูกพระยาพิชัยดาบหักและหลวงพ่อเพชร์ 4”   17 ชีวิต ช่วยโรงพยาบาลสนามบุษราคัม สู้ภัยโควิด-19 ณ  อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีวันที่ 9 กรกฏาคม 2564

ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิขัยดาหัก นายพิภัช  ประจันเขตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางฉวีวรรณ  ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน   บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมส่งกำลังใจให้ นักรบชุดขาว " ทีมลูกพระยาพิชัยดาบหักและหลวงพ่อเพชร์ 4 “  ตัวแทนจังหวัดอุตรดิตถ์ไปร่วมช่วยทีมสาธารณสุขกรุงเทพมหานครสู้ภัยโควิด-19   ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม  อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  สมรภูมิระดับชาติ  จำนวน 17 คน    ระหว่างวันที่  9 – 24  กรกฎาคม 2564  เป็นเวลา 2  สัปดาห์  ประกอบด้วย โรงพยาบาลพิชัย จำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฏฐ์พชร เอมมรัตน์  นายแพทย์ปฎิบัติการ และนางสาวปวีณา   หลำพระธาตุ   พนักงานช่วยเหลือคนไข้  , โรงพยาบาลฟากท่า จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาววิลาสินี ปัญญาสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวณัฐกานต์ นพมาก  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  ,โรงพยาบาลตรอน จำนวน 1 คน ได้แก่ นางรุจิรัตน์ สุนทรนาค เภสัชกรชำนาญการ , โรงพยาบาลบ้านโคก จำนวน 2 คน  ได้แก่ นายเอกพันธ์ จันทร์อุ่น  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายเอกพันธ์ จันทร์อุ่น  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ,โรงพยาบาลท่าปลา จำนวน 4 คน ได้แก่นางเอรวรรณ บุญมี พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ ,นางสาวชนินาถ  จริงจิตร   พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนางสาวปาวีนา ยาเหลี่ยม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และนายนพรัตน์ วังเทียน  พนักงานขับรถยนต์ปฎิบัติการ ,โรงพยาบาลน้ำปาด จำนวน 2 คน ได้แก่ นางปิรัญณิภัทร ตรีธนรักษ์ศิริโชติ   พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนางสาวขวัญใจ ขันทะศิลา พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และโรงพยาบาลลับแล จำนวน 3 คน ได้แก่  เพชรไพลิน พามา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,นายธนาธิป ธูปมงคล  พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และนายสมบัติ นันเขียว  พนักงานขับรถยนต์    

นายแพทย์เสรี  นพรัตน์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า  ทีมลูกพระยาพิชัยดาบหักและหลวงพ่อเพชร์ 4  ตัวแทนของทีมสาธารณสุขของจังหวัดอุตรดิตถ์  ทุกคนมีความภูมิใจที่เป็นตัวแทนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ในภารกิจ   ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม   ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามระดับสีแดงที่มีคนป่วยของกระทรวงสาธารณสุข ที่ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี    โดยทีมสาธารณสุขของจังหวัดอุตรดิตถ์เคยส่งทีมบุคลากรสาธารณสุขไปช่วยสู้ภัยโควิด -19 มาแล้ว 4 ครั้ง คือ ครั้งแรกที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก และครั้งที่ 3 และ 4    โรงพยาบาลสนามบุษราคัม   สำหรับในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5  ได้บูรณาการทีมสาธารณสุขของแต่ละโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มากที่สุดเท่าที่เคยส่งทีมช่วยเหลือออกนอกจังหวัด  ทุกคนมีขวัญและกำลังใจอย่างดีและพร้อมเต็มที่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยสู้ภัยโควิด – 19 และพร้อมนำแนวทางการปฎิบัติและความสามารถกลับมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่หากต้องเจอสถานการณ์แบะที่กรุงเทพมหานคร


นาคา คะเลิศรัมย์(ผู้สื่อข่าว)


รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.