นายอำเภอกุดชุม ยโสธร นำปลูกเห็ดนำร้องโครงการที่ว่างสร้างอาหารตามนโยบายสมาคมแม่บ้านมาหาดไทย


ที่อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม พร้อมส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ ลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (TST) ได้ร่วมกันปลูกเห็ดฟาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ตามโครงการ"ที่ว่างสร้างอาหาร" ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้นายอำเภอกุดชุม ได้เผยกับสื่อมวลชน ว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ต้องการให้ราษฎรได้นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตในภาวะที่เกิดโรคระบาดซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคนอาหารได้ โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินที่บริเวณบ้านพักนายอำเภอกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดชรูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.