ชลบุรี - ดีเดย์! 2 รองนายกเดินนำฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมจิตอาสาเดินปูพรมพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดโรงโป๊ะ


ดีเดย์! 2 รองนายกเดินนำฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมจิตอาสาเดินปูพรมพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดโรงโป๊ะ ซอยนากลาง พื้นที่เสี่ยงใกล้เคียงโดยรอบพร้อมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ประชาชนเพื่อไปใช้ผสมน้ำฆ่าเชื้อภายในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

 เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ เทศบาลตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นำโดยว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์  ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  มอบหมายนางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง  นายกัณป์ชสาน  รัตนะ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง นายบุญเลิศ แก้วจินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง นายสุกฤษ ตระกุลไพศาล นาย มงคล อุปถัมภ์ นายเดโชชัย จรูญฉาย  นางกิมชวย เชื้อวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยจิตอาสา กลุ่มพัฒนาบางละมุง News Generation ลงพื้นที่ฉีดพ่นยา บริเวณหน้าตลาดโรงโป๊ะ และซอยนากลาง ปูพรมเดินฉีดพ่นยา พื้นที่เสี่ยง เพื่อ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มีผู้ติดเชื้อโควิด19  อยู่ในพื้นที่ทำให้ประชาชนโดยรอบในพื้นที่ตำบลบางละมุงเกิดความหวาดระแวง ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด19 ทำให้ไม่กล้าออก มาทำกิจกรรมต่างๆ ว่าที่ ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เดินปูพรมฉีดยาฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้ยังลดลงให้ประชาชน ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อผสมน้ำเช็ดถูภายในครัวเรือน แล้วอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพื้นที่ให้สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการสังสรรค์อยู่ในที่คนจำนวนมาก

ทั้งนี้นางณัฐธิณีย์  เชิดฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง เปิดเผย กิจกรรมดีเดย์ เดินปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแจกน้ำยาฆ่าเชื้อให้ชาวบ้าน เพื่อเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่และเป็นการลดพื้นที่เสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ บริเวณตลาดโรงโป๊ะและซอยนากลาง ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่เสี่ยง และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลล้างมือล้างมือบ่อยๆและประชาชนที่มีความประสงค์จะให้ หน่วยงานของเทศบาลตำบลบางละมุงลงพื้นที่พื้นที่ฉีดพ่นยาให้แจ้งทางหน่วยงานของเทศบาลได้ทันทีจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาให้ครอบคลุมทั่วถึงตำบลบางละมุงโดยเร็ว

ภาพ/ข่าว สมชาย  โคตล่ามแขก 

รูปภาพธีมโดย enot-poloskun. ขับเคลื่อนโดย Blogger.