Header Ads
ชาวนาเร่งสูบน้ำก้นคลองชลประทานใส่นาข้าวหลังฝนตกลงมามีน้ำขังก้นคลอง เผยเร่งสูบจนกว่าน้ำจะหมดเพื่อบรรเทาข้าวขาดน้ำตายแล้ง


ชาวนาเร่งสูบน้ำก้นคลองชลประทานใส่นาข้าวหลังฝนตกลงมามีน้ำขังก้นคลอง  เผยเร่งสูบจนกว่าน้ำจะหมดเพื่อบรรเทาข้าวขาดน้ำตายแล้ง
ชาวนาหมู่ที่2 หมู่ที่8 และหมู่ที่9 พื้นที่ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว

เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ต้องตั้งเครื่องพร้อมสูบน้ำจากก้นคลองสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมงใส่นาข้าว  หลังช่วงสองวันก่อนมีฝนตกลงมาและทำให้น้ำขังในคลองของระบบชลประทานและคลองสาขาเพิ่มมากขึ้น
จากการเปิดเผยของชาวนาในพื้นที่บอกว่า  ก่อนหน้านี้น้ำในคลองชลประทานที่รับน้ำมาจากแม่น้ำปิง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำเหลือน้อยแทบไม่พอใส่นาข้าวอยู่แล้ว  ประกอบกับชาวนาทำนากันหลายพื้นที่จึงทำให้น้ำมาไม่ถึงปลายคลอง  ล่าสุดได้มีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้างส่งผลให้มีน้ำขังกันคลองเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ชาวนาริมคลองชลประทานพื้นที่ต่างๆเร่งสูบน้ำใส่นาข้าวเพื่อบรรเทาปัญหาข้าวขาดน้ำและตายแล้ง  โดยติดตั้งเครื่องน้ำพร้อมสูบตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงที่มีน้ำเพื่อต้องการนำน้ำเข้านาข้าวให้ได้มากที่สุด  หรือจนกว่าจะมีฝนมาอีกระรอก

ภาพข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์​ 0979998240ขับเคลื่อนโดย Blogger.