Header Ads
ผักไห่ จัดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


ที่บ้านผักไห่ หมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระ​พันธุ์​ นายอำเภอผักไห่ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยมี นายสันติ ทิ้งเร๊ะ ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอผักไห่ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอผักไห่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านผักไห่ เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านดังกล่าวฯ


สืบเนื่องจาก มีราษฎรในพื้นที่ ลองขอความช่วยเหลือ ให้แก่ ลุงดำ ป้าน้อย แก้วศรี ราษฎรบ้านผักไห่หมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่ ซึ่งกรณีที่อยู่อาศัยบ้านหลังเดิม ชำรุด ทรุดโทรม ผุพัง ไม่มั่นคงแข็งแรง พร้อมที่จะพังถล่มลงมาได้ตลอดเวลา จนชาวบ้านที่เห็นแล้วจึงร้องขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานราชการ อำเภอผักไห่ เมื่อได้ทราบเรื่อง จึงลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้าน หลังดังกล่าว เมื่อพบเห็น จึงได้รีบประสานขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากหากปล่อยไว้ บ้านอาจจะเกิด พังลงมาได้จะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของลุงและป้าทั้งสองได้ และที่สำคัญต้องเตรียมดำเนินการก่อนฤดูฝนที่จะมาถึง


นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ จึงรีบประสานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ขอความร่วมมือในการลงแรง ดังนั้นจึงได้ร่วมกับ ผู้นำในท้องที่ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการอำเภอ รื้อถอนบ้านหลังเดิมเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ ลุงดำและป้าน้อย แก้วสี อย่างรวดเร็ว โดยทางอำเภอเป็นศูนย์กลางขอรับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และความร่วมมือกันของผู้นำ และจิตอาสา ในพื้นที่เพื่อร่วมแรงร่วมใจในการสร้างบ้านหลังนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้มีสภาพที่ใหม่ มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข และเพื่อ เป็นการตอบสนองภารกิจของสภากาชาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเรื่องนี้ได้ทราบถึงพ่อเมืองอยุธยา และเล็งเห็นความสามัคคี​ของชาวผักไห่ และหน่วยราชการอำเภอผักไห่ นายภาณุ แย้มสี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้รวบรวมแรงศรัทธาจากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมบริจาคเป็นเงิน 40,000 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอีก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลผักไห่ บริจาค 18,000 บาท สส.จิรทัศ ไกรเดชา บริจาค 2,000 บาท ประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอผักไห่ บริจาค 300 บาท ผู้ใหญ่ปราณี สืบฤกษ์ บริจาค 2,000 บาท และเนื่องจากบ้านหลังดังกล่าว มีเด็กโรงเรียนวัดบ้านอ้อ พักอาศัยอยู่ด้วย ทางผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านอ้อ และคณะครู จึงได้ประสานงานบริจาค เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงแก่ลูกศิษย์ จำนวน 50,000 บาท อีกด้วย

ภาพข่าว  อัมพณ จับ​ศร​ทิพย์​ 0979998240

ขับเคลื่อนโดย Blogger.