Header Ads
จ.ยโสธร ดูแลผู้กักตัว ในอำเภอทุกอำเภอ อย่างดีเยี่ยม


ที่ จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางวิชชุฏา เข็มเพชร นายอำเภอทรายมูล พร้อมปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กับการะบาดของโรคโควิด19 โดยได้มอบถุงยังชีพที่อำเภอได้รับมอบจากพระเจ้าคณะอำเภอทรายมูล มอบให้กับผู้ที่กักตัวในบ้านพักอาศัย จำนวน 39 ชุด พร้อมทั้งได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่กักตัวเป็นอย่างดีภาพ/ข่าว วีรพล บุญเดช

ขับเคลื่อนโดย Blogger.